Eigendomsinformatie

U wilt weten wie de eigenaar is...

 

 

Wat is een Kadastraal Bericht Eigendom?

Bent u van plan een huis te kopen? Dan is het verstandig zo veel mogelijk gegevens over uw toekomstige woning te verzamelen. Wie is de eigenaar van het perceel? Wat is de oppervlakte? Wat is de koopprijs? U leest het in het Kadastraal bericht eigendom. 


Welke gegevens bevat het kadastraal bericht?

Het Kadastraal bericht object bevat actuele kadastrale gegevens uit de openbare registers van het Kadaster over een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats. U ziet:

 • De kadastrale eigenaar (persoon of bedrijf/instantie)
 • De plaats van het perceel (de kadastrale aanduiding en het adres)
 • De oppervlakte*
 • Koopjaar*
 • Koopsom*
 • De zakelijke rechten
 • Eventuele belemmeringen
 • Eventuele aanvullende registratie zoals verklaringen van erfrecht

  

Wat kunt u er mee?

Een Kadastraal Bericht (persoon) Eigendom geeft u inzicht in het kadastraal eigendom , eventuele gebruiksbeperkingen en belangrijke aantekeningen, bijvoorbeeld als er sprake is van bodemverontreiniging. Dat kan handig zijn om te weten als u een huis wilt kopen.

 

TIP !!!

Betreft de woning waarvan u de eigenaar zoekt een appartement?
Bestelt u dan het product Appartementseigenaren.
U heeft dan in één keer van alle appartementen in het gebouw de eigenaar gegevens !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Negatieve Mededling

Helaas komt een adres, ondanks ons uitvoerige recherchewerk, niet altijd voor in de Openbare Registers van het Kadaster. In dat geval sturen we u een bericht van Negatie Mededeling.
De kosten hiervoor zijn gelijk aan die van het betreffende product.

 

 

 

 *

Uitzonderingsgevallen koopsom:

In een aantal gevallen is de koopsom niet bekend:

 • als de overdracht nog niet heeft plaatsgevonden (er zitten doorgaans enkele weken of maanden tussen het sluiten van de koop en het tekenen van de akte bij de notaris). De akte is dan nog niet ingeschreven en daardoor is de koopsom nog niet bekend bij het Kadaster;
 • als de postcode en huisnummer om welke reden dan ook niet in de akte voorkomt. Bijvoorbeeld; bij een recreatiewoning of appartement;
 • als het gaat om een huurpand (tenzij het pand aan de huurder of een ander is verkocht);
 • als het de aankoop is van een bouwkavel in een nieuwbouwproject of ander stuk grond (in dat geval staat in de akte alleen de prijs van de grond vermeld);
 • als het gaat om een (af) splitsing van een perceel (de koopsom is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale database);
 • als een perceelsgedeelte in een nieuwbouwproject wordt gemeten vindt vernummering plaats en wordt de koopsom niet mee overgenomen bij het nieuwe gevormde 'gehele' perceel;
 • als de overdracht een andere aard heeft dan een verkoop van een bestaande woning. Bijvoorbeeld; als het perceel is verkregen uit een akte van Ruilverkaveling, (echt)scheiding of een verklaring van erfrecht;
 • als de koopsom kleiner is dan € 5.000,-- of hoger dan € 5.000.000,--
 • als het een overdracht is van vóór 1993, dan is de koopsom niet digitaal beschikbaar. Wilt u een koopsom weten van voor 1993, dan kunt u via Home op deze site een kopie Eigendomsbewijs bestellen
 • als de notaris in de akte niet duidelijk maakt waaruit de koopsom is opgebouwd. Dit is het geval als in het genoemde bedrag ook roerende zaken, de overdrachtsbelasting of renovatiesom is opgenomen, zonder dat duidelijk is welke bedragen hiervoor gelden.

Uitzonderingsgevallen koopjaar:
In een enkel geval is het koopjaar niet bekend:

 • als het gaat om een splitsing van een perceel (het koopjaar is dan niet langer herleidbaar tot één perceel en komt daarom niet meer voor in de kadastrale registratie).

Uitzonderingsgevallen oppervlakte

In een aantal gevallen is de oppervlakte niet bekend:

 • als het object een appartement is;
 • als het perceel een deelperceel is (er is dan mogelijk sprake van een voorlopige oppervlakte zoals die in de akte is vermeld. De werkelijke oppervlakte van het gedeeltelijke perceel blijkt na uitmeting door het Kadaster).
 • In een aantal gevallen kan de kadastrale grootte afwijken van de exacte oppervlakte in het terrein. Oorzaak kan zijn het gebruiken van nieuwere en dus exactere meetapparatuur waardoor verschillen kunnen ontstaan in de bijwerking in de systemen van het Kadaster.

SELECTEER product