Kadastrale Kaart en Omgevingskaart

Voor bij uw aanvraag voor een vergunning...

 

Wat is de Kadastrale Kaart met Omgevingskaart?

Een Uittreksel Kadastrale Kaart met Omgevingskaart bestaat uit twee verschillende overzichten van een perceel, beide op A4-formaat.

 

  • Uittreksel Kadastrale Kaart
    Een Uittreksel Kadastrale Kaart is een gedeelte van de Kadastrale Kaart. Het uittreksel is op schaal en altijd noordgericht. Aan het Uittreksel Kadastrale Kaart zijn geen maten te ontlenen; het geeft slechts de ligging weer van percelen ten opzichte van elkaar. Het betreft 1 object / kadastraal nummer met afhankelijk van de schaal die het systeem bepaalt de omliggende percelen.

 

  • Omgevingskaart
    Een Omgevingskaart is een plattegrond van een gebied van vier vierkante kilometer met het opgevraagde kadastrale perceel als middelpunt. De kaart wordt in kleur geleverd met een duidelijke legenda waarop staat aangegeven wat er in de directe omgeving van het perceel kan voorkomen. Van spoorwegen, snelwegen, wandel- en fietspaden tot gebouwen zoals een politiebureau of een postkantoor. De kaart wordt geleverd op schaal 1:12.500.

 

 Wat kunt u er mee?

Een Uittreksel Kadastrale Kaart biedt u in één oogopslag de ligging van het gewenste perceel ten opzichte van omliggende percelen en geeft een globale indicatie van de ligging van de grenzen.
Met de Omgevingskaart krijgt u een duidelijk beeld van de topografie rondom een perceel.

  

Wat krijgt u geleverd?

Uittreksel

   • perceelgrenzen

   • belangrijke bebouwing, soms ook kunstwerken en muren

   • straatnamen en huisnummers

   • schaal

   • de kadastrale aanduiding, bijvoorbeeld gemeente Leiden, L 4500

   • bepaalde topografische objecten, bijvoorbeeld spoorrails

 

 

Omgevingskaart

   • het door u geselecteerde perceel aangeduid met een symbool

   • bebouwing

   • wegen

   • spoorwegen

   • fiets- en voetpaden

   • groenvoorzieningen

   • water

   • soort bebouwing zoals; postkantoor, kerk, gemeentehuis, politiebureau

   

Opmerkingen m.b.t. de kadastrale plattegrond:

  • als het object een appartement is ontvangt u een Kadastrale Kaart van
    het grondperceel

 

TIP !!!

Heeft u de kadastrale plattegrond bedrijfsmatig nodig ?
Beschikt u over een Autocad programma?
Bekijk dan eens de mogelijkheden van onze Autocad producten !!

 

 

 


SELECTEER product