Eigendomsbewijs Direct Online

 

 

Eigendomsbewijs Direct Online

Wilt u weten wat er wettelijk is vastgelegd over een woning of appartement?
De eigendomsakte geeft aan hoe de actuele eigendomssituatie tot stand is gekomen. Er staat veel informatie in de eigendomsakte; de verkoper, de koper, de datum van aankoop, de koopsom*, de betrokken kadastrale percelen met oppervlakte.
U kunt hier een afschrift (kopie) van het eigendomsbewijs aanvragen  uit de openbare registers van het Kadaster. U ontvangt altijd de meest recente akte.


De meest recente akte kan ook zijn:

  • een akte van ruiling;
  • een verklaring van erfrecht; verdeling;
  • een verkoop van erfpacht of opstal;
  • een akte van inbreng;
  • de splitsing in appartementsrechten;
  • of een akte van Ruilverkaveling.  

Wilt u oudere akten ontvangen? Geen probleem. Stuur een e-mail en wij gaan voor u aan de slag.

 

 

Wat kunt u ermee?

Het kopie eigendomsbewijs kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de beschikkingsbevoegdheid te onderzoeken van de gerechtigde. Mogelijk staan er erfdienstbaarheden in beschreven waar u rekening mee moet houden of andere belangrijke bepalingen.

 

Wat krijgt u geleverd?

Als u een kopie Eigendomsbewijs opvraagt, krijgt u een kopie afschrift van de betreffende akte zoals vermeld bij de huidige eigenaar in de kadastrale boekhouding. Betreft de laatste akte een Ruilverkavelingsakte of betreft het titelonderzoek dan ontvangt u een Kadastraal Bericht Eigenaar. Die akte kan namelijk niet worden geleverd. Het Kadastraal Bericht Eigenaar is een uittreksel van die akte.

 

 

Wat is de levertijd?

U ontvangt het Eigendomsbewijs binnen enkele uren in uw mailbox. Is de akte niet direct digitaal beschikbaar in de kadaster database dan is de levertijd ongeveer 24 uur.

 

* indien het een koopakte betreft

 


SELECTEER product