Splitsingsakte

De KvK vraagt u om een kopie van de Splitsingsakte...

Hoe zat het ook al weer met de verdeling van de kosten ?

 


De splitsingsakte met gratis de splitsingstekening? 


Dit is de notariële akte waarbij een kadastraal perceel (het grondperceel) is gesplitst in appartementsrechten. Per appartement is aangegeven voor welk aandeel de eigenaar van het betreffende appartement gerechtigd is in het gehele pand. Dit kan een flat zijn maar ook een portiek, een bedrijvencomplex en zelfs een park met recreatiewoningen.

 

Wat kunt u ermee?

 
De splitsingsakte heeft u o.a. nodig t.b.v. de Kamer van Koophandel bij de verplichte oprichting van de Vereniging van Eigenaren. Ook staan er de rechten en plichten in van alle eigenaren van een appartement binnen het gesplitste complex.
Op basis van de genoemde aandelen kunt u eenvoudig bepalen wat iedere eigenaar moet bijdragen aan kosten voor bijvoorbeeld het opknappen van de gevel of het dak

 

Wat krijgt u geleverd?

 
Als u een kopie Splitsingsakte opvraagt, krijgt u een kopie afschrift van de betreffende akte (hoofdsplitsing) zoals deze is ingeschreven bij het Kadaster. De Splitsingsakte geeft aan welke appartementen er zijn ontstaan  binnen een complex, de datum van de splitsing,  een omschrijving van de appartementen, het reglement m.b.t. het complex, enz.. Als er na de hoofdsplitsing een wijziging- of ondersplitsing is opgemaakt kunt u deze ook apart opvragen. Dit gaat op basis van offerte.
Als de splitsingstekening aanwezig is dan krijgt u ook deze  gratis meegeleverd. 
* N.B. de tekening wordt dus niet altijd meegeleverd! Ook omdat voor de midden jaren zeventig de tekening niet verplicht was voor de notaris om mee in te schrijven.
Is het door u opgegeven adres niet gesplitst in appartementen dan ontvangt u ter bevestiging daarvan een kadastraal bericht en kadastrale plattegrond cq de meest recente akte.

  

Wat is de levertijd?

 
U ontvangt de Splitsingsakte  binnen enkele uren in uw mailbox. Is de akte niet direct digitaal beschikbaar in de kadaster database dan is de levertijd  2 werkdagen.
SELECTEER product