Disclaimer

 

Disclaimer

 

Kadasterservice  baseert zich bij het leveren van producten op informatie uit voor ieder toegankelijke bronnen zoals Kadaster en Kadata. 

Waardebepalingsproducten zijn indicatief, immers de waarde van een opstal of onroerende zaak hangt niet alleen af van de ouderdom maar is ook afhankelijk van staat van onderhoud, interieur en exterieur. Kadasteservice garandeert op geen enkele wijze de waarde van een opstal of onroerende zaak. De uiteindelijke waarde van uw opstal of onroerende zaak zal afhangen van verschillende factoren zoals vraag en aanbod van bepaalde opstallen of onroerende zaken. Kadasterservice adviseert u dan ook uitdrukkelijk om bij voorgenomen koop of verkoop de diensten van een makelaar in te schakelen. Een waardebepalingsproduct geleverd door tussenkomst van de website van Kadasterservice is uitdrukkelijk geen aanbod door Kadasterservice.

Het is niet mogelijk om een conform door u opgegeven specificaties opgesteld en geleverd product retour te sturen naar Kadasterservice. Kadasterservice zal dergelijke kosten niet restitueren..

Kadasterservice behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).


Team Kadasterservice